Wednesday, November 23, 2011

*tears* looks away !

na koi umang hai , na koi tarang hia..
Meri zindagi hain kya, ek kati patang hai ...


EXAMSSS please goo awayyyyy!!


dukh ke badal chhat jaenge phir savera hoga.
*sigh*